750 ton nad ziemią

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina mają miejsce niezwykle rzadkie i skomplikowane operacje budowlane. W ubiegłbym roku podwieszone zostały dwa budynki o łącznej wadze około 750 ton. 

Większy obiekt – dawne laboratorium mechaniczne – jest zlokalizowany w drugiej linii zabudowań, patrząc od strony ulicy Prostej. To relikt domu fabrycznego Luckfielda i Hennigera, rozczłonkowanego podczas działań wojennych w 1944 roku. Po wojnie nie przywrócono mu pierwotnej formy, został podzielony na trzy segmenty. 

Jest wpisany do Rejestru Zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Drugi budynek sięgający drugiej połowy XIX wieku, znajdujący się na tyłach laboratorium, to dawna hartownia, również znajdująca się na liście Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Obydwa budynki zostały oparte na 64 mikropalach o średnicy ok. 35 cm  i długości od 8 do 13 metrów. Każdy z mikropali był zbrojony belką stalową, a u podstawy ścian wykonano stalowy oczep podtrzymujący mury o łącznej masie 24 ton. Operacja wymagała zaangażowania kilku specjalistycznych firm i trwała łącznie 11 miesięcy. Obecnie trwa proces odrestaurowania budynku i przygotowania go do użytkowania.