Otwarta przestrzeń

Fabryka Norblina będzie przyjaznym miejscem, otwartym na mieszkańców i ich potrzeby. Na całym terenie kompleksu powstaną ogólnodostępne pasaże, uliczki i skwery.

Wzdłuż ulicy Prostej powstanie pasaż otwarty o łącznej długości ok. 165 metrów, o historycznym przebiegu, rozpoczynający się od ulicy Żelaznej historyczną bramą. Oprócz ogródków gastronomicznych będzie to przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa dostępna dla każdego.

Kolejny pasaż o długości niemal 100 metrów połączy ulicę Prostą i Łucką – będzie się rozpoczynać historyczną bramą ceglaną zrekonstruowaną z oryginalnych elementów muru okalającego dawną fabrykę od strony ulicy Łuckiej. Ciekawostką będzie nowoczesne zadaszenie tego pasażu nawiązujące do tradycji historycznych pasaży handlowych takich jak pasaż Emmanuela w Mediolanie. Przestrzenie wspólne zewnętrzne zajmą powierzchnię ok. 4 tys. m kw. Wszystkie pasaże, uliczki i placyki będą miały nazwy pochodzące od osób, które odegrały ważną rolę w historii dawnej fabryki lub były z nią związane. Pojawi się więc m.in. pasaż Ludwika Norblina, Teodora Wernera, a także uliczka Albertyny Werner, braci Buch czy Franciszka Ryxa, znanego kamerdynera króla Stanisława Augusta. Nazwiska tych i wielu innych osób staną się częścią jednej ze ścieżek zwiedzania Muzeum Fabryki Norblina.