Niezwykłe znalezisko na budowie Fabryki Norblina!

Nasz konserwator, Artur Setniewski informuje: W zamurowanej skrytce, w wewnętrznej ścianie obiektu B9, a dokładnie ścianie, która była halą walcowni z końca XIX wieku podczas prac konserwatorsko-restauratorskich znaleźliśmy ukrytą parę butów.

Buty te są skórzane na drewnianej podeszwie. Nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować ich wieku. Można je datować na koniec wieku XIX, na pierwsze lata lat 20. XX wieku bądź na okres wojenny 1940 – 1944.