Skip to content

Offices

Norblin Factory offers 40,000 sqm. of A-class office space managed according to its original concept Biuro+. It assumes an above-standard level of services offered to Tenants and introduction of a number of amenities increasing the comfort of everyday work – such as friendly architecture, greenery in the surroundings, presence of art in common spaces, promotion of sport and healthy lifestyle.

FN_Biura_Hero-mobile

Offices

Fabryka Norblina oferuje 40 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A zarządzanej według autorskiej koncepcji Biuro+. Zakłada ona ponadstandardowy poziom usług oferowanych najemcom oraz wprowadzenie szeregu udogodnień podnoszących komfort codziennej pracy – jak przyjazna architektura, zieleń w otoczeniu, obecność sztuki w przestrzeniach wspólnych, promocja sportu i zdrowego trybu życia.

Open spaces

Offices in the Norblin Factory are maintained in unique architectural style, reflecting the industrial history of the place. Dominated by open spaces with designer décor, loft character, dedicated to Tenants looking for non-standard solutions.

Fabryka-Norblina_Biura_new

fot. M. Czechowicz

Fabryka-Norblina_Biura_new

fot. M. Czechowicz

Open spaces

Offices in the Norblin Factory are maintained in unique architectural style, reflecting the industrial history of the place. Dominated by open spaces with designer décor, loft character, dedicated to Tenants looking for non-standard solutions.