Skip to content

Fundacja Fabryki Norblina i warszawska ASP – nowe życie historycznych drzwi

W poniedziałek 20 czerwca odbył się wernisaż wystawy „O(d)twórz drzwi”. To międzywydziałowy projekt artystyczny zrealizowany przez studentów i absolwentów ASP w Warszawie pod kierownictwem artystycznym dr hab. Jana Mioduszewskiego oraz dr Marcina Władyki. Podczas spotkania pokazanych zostało także 30 najlepszych plakatów z konkursu „A nuż, widelec…” prezentujących historyczne wyroby platerowe w nowoczesnym wydaniu. Rekonstrukcje drzwi można oglądać w ramach wystawy stałej na poziomie -2. Otwarta wystawa plakatów będzie dostępna do 4 lipca w budynku Verit zlokalizowanym w uliczce Ludwika Norblina.

„O(d)twórz drzwi” to już kolejna inicjatywa, realizowana przez Fundację Fabryki Norblina przy współpracy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prace międzywydziałowego zespołu składającego się ze studentów oraz absolwentów Wydziału Grafiki i Malarstwa, pod kierownictwem dr. hab. Jana Mioduszewskiego oraz dr. Marcina Władyki, zaowocowały ośmioma reinterpretacjami historycznych drzwi pochodzących z Fabryki Norblina. Instalacje, które zostały na stałe wyeksponowane w przestrzeni zrewitalizowanego obiektu na warszawskiej Woli, są wykonane przez: Magdalenę Apanasewicz (studentkę IV roku wydziału Malarstwa, specjalizacja w pracowni Tkaniny Artystycznej w pracowni Struktur Wizualnych), Lizę Orlowską (studentka II roku wydziału Grafiki), Magdalenę Rogowską (studentka IV roku wydziału Malarstwa, specjalizacja w pracowni Struktur Wizualnych), Macieja Kozickiego (absolwent wydziału Malarstwa), Alicję Kukier (studentka IV roku wydziału Malarstwa, specjalizacja w Pracowni Tkaniny Artystycznej oraz w Pracowni Struktur Wizualnych), Annę Rutkowską (absolwentka wydziału Malarstwa) oraz Jana Dopierałę (student II roku wydziału Grafiki). 

– Idea „Akademii Otwartej”, uczelni rozumiejącej wyzwania współczesnego świata, zorientowanej na zewnątrz, uczelni dostępnej, żywej, różnorodnej, nabiera realnych kształtów, a projekt „O(d)twórz drzwi” jest jednym 
z przejawów tej ewolucyjnej zmiany
 – mówi Rektor ASP w Warszawie prof. Błażej Ostoja Lniski

Zbieżność z tytułem projektu najwyraźniej nie jest przypadkowa. Wspólne działanie ASP i Fundacji dało szansę na twórcze spotkanie i dialog z historią Fabryki Norblina, a więc także z historią Warszawy. Świat współczesny, z całym swoim bagażem problemów, coraz mocniej uświadamia nam potrzebę współdziałania i dialogu. Spotkania grupy studentek i studentów oraz pedagogów w działaniach warsztatowych projektu „O(d)twórz drzwi” odbywały się w formule partnerskiej wymiany doświadczeń pomiędzy pokoleniami (wykładowców, ekspertów z fundacji, absolwentów, studentów lat dyplomowych i studentów pierwszych lat). Pozwoliło to na realizację ośmiu obiektów uzupełniających się wzajemnie, kontrastujących ze sobą, prezentujących dzięki temu szerokie spektrum działań plastycznych, reinterpretujących historię miejsca i jednocześnie pokazujących artystyczną osobowość autorów. Realność tego działania, fakt, że zostało ono upublicznione, że wyszło poza mury uczelni, było niezwykle ważnym bodźcem dla twórców, dla których jest to jednocześnie znakomita szansa na promocję, wejście w obieg. Interwencje artystyczne dokonane na starych wrotach Fabryki Norblina będą z pewnością wartościowym elementem ich portfolio. Niezależnie od różnic pomiędzy poszczególnymi wydziałami Akademii, wynikającymi z odmienności podejmowanych problemów plastycznych, wspólne pozostaje jedno – wrażliwość na to, co student, a w przyszłości artysta, przynosi ze sobą przekraczając mury uczelni – jaka jest jego artystyczna osobowość, jak pomóc mu ją zdefiniować, zrozumieć, przekuć w artystyczną samodzielność.

Fundacja Fabryki Norblina ma już na swoim koncie współpracę z dr. Marcinem Władyką, czołowym polskim grafikiem oraz wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który przewodził ławie jury rozstrzygającej konkurs w ramach artystycznej inicjatywy – „A nuż, widelec” z 2020 r. 

– Fundacja Fabryki Norblina dostrzega ogromny potencjał u młodych twórców, którzy myślą dziś inaczej – poszukują, są otwarci i chętni do eksperymentów. W wielu elementach pozostałych po dawnej Fabryce Norblina drzemie kreatywna energia, dlatego część z nich zdecydowaliśmy się powierzyć artystom, by tchnęli w nie nową jakość. Tak stało się w przypadku Wydziału Malarstwa i Grafiki warszawskiej ASP. Spoiwem wspólnego projektu stała się także postać Wojciecha Jastrzębowskiego – wybitnego polskiego artysty oraz projektanta sztuki użytkowej. Jego dzieła produkowane były właśnie w m.in. Fabryce Norblin, Bracia Buch i T. Werner. Kontynuatorem jego myśli i idei jest obecnie właśnie ten wydział ASP – mówi Artur Setniewski z Fundacji Fabryki Norblina, dyrektor Muzeum Fabryki Norblina. 

Wojciech Jastrzębowski, profesor zwyczajny warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalizował się głównie w rzeźbie i grafice. Podczas swojej długoletniej działalności artystycznej, jego realizacje zdobywały szerokie uznanie. W 1922 r. zwyciężył w konkursie na projekt polskich monet, które w obiegu były aż do 1939 r. Realizacji projektów tworzonych przez artystę na zlecenie licznych instytucji państwowych, w tym ambasad czy wojska, podejmowały się najbardziej uznane polskim przedsiębiorstwa czasu międzywojnia. Jednym z tych miejsc były również warszawskie zakłady platernicze Norblin, Bracia Buch i T. Werner. Jastrzębowski był także współzałożycielem słynnej “Cepelii”, której celem było wplatanie polskiej tradycji ludowej i rzemiosła w bardziej nowoczesne potrzeby użytkowe ówczesnych konsumentów. 

Powstałe w efekcie projektu „O(d)twórz drzwi” dzieła zręcznie splatają historię ze współczesnością – osiem par drzwi z dawnych zakładów platerniczych zostało odtworzonych przy użyciu różnorodnych technik plastycznych z zakresu grafiki i malarstwa. To kolejny etap przywracania do Fabryki Norblina jej historycznych elementów. Dzięki staraniom Grupy Capital Park – inwestora i pomysłodawcy rewitalizacji – renowacji poddane zostały nie tylko pofabryczne budynki czy maszyny, ale również drobniejsze elementy, takie jak właśnie wspomniane drzwi, okiennice, tablice informacyjne, lampy, wózki czy tory przemysłowe. Jest ich łącznie kilkaset, a większość z nich powróciło do zrewitalizowanego kompleksu, stanowiąc jego ozdobę 
i świadectwo przeszłości.

Dzieła wykonane w ramach projektu zostały zainstalowane na poziomie -2, tworząc stałą ekspozycję sztuki w przestrzeni użytkowej Fabryki Norblina. Dzięki temu odwiedzający już od pierwszych chwil pobytu na terenie obiektu, będą mieli styczność z ofertą kulturalną, która jest wyróżnikiem tego miejsca. 

Wypowiedź dr. hab. Jana Mioduszewskiego – wykładowcy Wydziału Malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych o projekcie „O(d)twórz drzwi”.

Wypowiedź dr. Marcina Władyki – wykładowcy Wydziału Grafiki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych o projekcie „O(d)twórz drzwi”.

Ostatnio dodane