Skip to content

Regulamin korzystania ze zjeżdżalni

(Dalej: “Regulamin)

§ 1
Parametry zjeżdżalni

  1. Model: O, Rodzaj: spirala, Wysokość: 5,60 m, Długość: 13,25 m

§ 2
Przestrzeganie zasad

Zjezdzalnia_Ikona_01
Zjezdzalnia_Ikona_02
Zjezdzalnia_Ikona_03
Zjezdzalnia_Ikona_04
Zjezdzalnia_Ikona_05
Zjezdzalnia_Ikona_06
Zjezdzalnia_Ikona_07
Zjezdzalnia_Ikona_08
Zjezdzalnia_Ikona_09
Zjezdzalnia_Ikona_10
  1. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek
  2. Przed zjazdem należy upewnić się, czy na zjeżdżalni nie ma innego użytkownika.
  3. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania dla następnych zjeżdżających użytkowników.
  4. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik, a w przypadku niepełnoletnich ich prawni opiekunowie i rodzice.
  5. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji zjeżdżalni. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi poważnym wypadkiem.
  6. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania ze zjeżdżalni i/lub nieprzestrzegania regulaminu odpowiada korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich prawni opiekunowie i rodzice.
  7. Wszelkie uszkodzenia urządzenia lub zniszczenia należy zgłaszać do Zarządcy.
  8. Zarządca oraz producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku niestosowania się do regulaminu.

§ 3
Pozycje zjazdu

Zjezdzalnia_Ikona_11
Zjezdzalnia_Ikona_12
Zjezdzalnia_Ikona_13
Zjezdzalnia_Ikona_14
Zjezdzalnia_Ikona_15
Zjezdzalnia_Ikona_16
Zjezdzalnia_Ikona_17
Zjezdzalnia_Ikona_18
Zjezdzalnia_Ikona_19

§ 4
Zarządca

ArtN Sp. z o.o.
ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa