Skip to content

Zabytkowe maszyny wracają do Fabryki Norblina

Do Fabryki Norblina powróciła zabytkowa prasa hydrauliczna 1000 T. Operacja transportu maszyny trwała łącznie kilkanaście godzin.

Prasa przewożona była w dwóch częściach ważących po 16 i 12 ton oraz dwiema pompami ważącymi po 10 ton każda. Ze względu na rozmiar maszyny i ciężar, jej transport na  docelowe miejsce musiał odbyć się jeszcze przed rozpoczęciem prac nad konstrukcją powstającego nad nią budynku. Prasa została zabezpieczona zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i warunkami atmosferycznymi, co pozwoli na kontynuację prac budowalnych. Nadzór na całym procesem prowadzi firma Monument Service, doświadczona w realizacjach konserwatorsko-restauratorskich w całej Polsce.

Kolekcja ciągów technologicznych dawnej Walcowni Metali Warszawa należy do najciekawszych zabytków tego typu. Prasa hydrauliczna 1000 T, która jako pierwsza powróciła na teren Fabryki Norblina pochodzi z początków XX wieku i służyła do produkcji różnego typu prętów, drutów i kształtek wyrabianych głównie z miedzi i mosiądzu. Już niedługo na miejsce powrócą kolejne z 50 historycznych maszyn, w tym 42 wpisane do rejestru zabytków.  Po zakończeniu rewitalizacji historię zakładów Norblin, Bracia Buch i T. Werner będzie można poznać w Muzeum Fabryki Norblina, w którym eksponatami będą również historyczne maszyny.

Ostatnio dodane